Hjemmesiden er under udvikling

TEKFAG logo
En model for kompetence- og fagudvikling i teknologiforståelse i fag på læreruddannelsen.

TEKFAG-modellens organisering og faglige udviklingsrolle på læreruddannelsen er kendetegnet ved at:

  1. Rette sig mod deltagernes egen praksis og faglighed, dvs. undervisningspraksis på læreruddannelsen.
  2. Kombinere kompetenceudvikling med udvikling af både teknologiforståelse som ny faglighed og de eksisterende fag og fagligheder.
  3. Basere sig på samskabelse mellem repræsentanter fra de implicerede fagmiljøer og eksperter i teknologiforståelse.
  4. Opsamle viden og erfaringer fra laboratorierne med henblik på løbende redesign af indhold og metode samt analyse af den faglige udvikling.

Laboratoriedidaktikkens intention er at understøtte deltagerne i at:

  1. Skabe viden, færdigheder og kompetencer gennem situeret handlen i relation til digitale teknologier.
  2. Åbne nye faglige udviklingsrum gennem undersøgelser og eksperimenter.
  3. Arbejde med faglige temaer og eksemplarisk indhold, der udgør mulige mødesteder mellem deltagernes eksisterende fag og teknologiforståelse som nyt fagområde.