TEKFAG logo

Alle landets læreruddannelser står bag projekt ”Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen” (2020 – 2022), der er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at udvikle en langsigtet og bæredygtig model for kompetenceudvikling i teknologiforståelse på professionshøjskolerne – den såkaldte TEKFAG-model.

Navnet TEKFAG skal betone, at kompetenceudviklingen omhandler teknologiforståelse som delfaglighed i eksisterende læreruddannelsesfag (TEKnologiforståelse i FAG) og dels for at betone, at kompetenceudviklingen omhandler en faglighed, der skal kunne fungere på tværs af fag og i flere potentielle fagmodeller (TEKnologiforståelse som FAGlighed).

TEKFAG-modellen er baseret på udviklingslaboratorier som kompetenceudviklingsmetode og er udviklet og afprøvet i undervisningsfaget dansk samt grundfaget pædagogik og lærerfaglighed (PL). I alt har projektet afholdt 12 udviklingslaboratorier med deltagelse af i alt 60 undervisere i dansk og PL fra alle professionshøjskoler. Hvert udviklingslaboratorie blev planlagt i et nationalt samarbejde, men afholdt i regionale varianter og tilpasninger.