Laboratorie 4 – Identitet og socialisering i en digital verden

Børns liv er filtret ind i teknologi, og udbredelsen af digitalisering og sociale medier har betydet, at tidsforbruget og adgangen til at mediere barnets interaktioner med omverdenen, i meget stort omfang har vundet indpas i børnenes liv. Kompetenceudviklingen i LAB 4 er centreret om, hvordan SoMe som digital teknologi spiller ind i børn og unges liv i og uden for skolen eksemplificeret med TikTok. Målet for laboratoriet er, at få indblik i TikTok som teknologi og få en øget forståelse for, hvordan det bliver brugt af børn og unge, og at forstå og analysere et social medie i forhold til børn og unges identitetsdannelse, socialisering og udvikling rettet mod undervisning på læreruddannelsen.

Laboratoriet startede ud med en introduktion til temaet, og der blev dannet en forståelse af teknologien samt begrebet “affordance”. Derefter holdte Andreas Lieberoth oplæg om TikTok som et nyt socialt medie og kulturelt fænomen. Hertil blev der i fællesskab debatteret om deltagernes samtaler med børn og unge omkring brugen af TikTok. I grupper af tre skulle deltagerne herefter afprøve TikTok selv, for at få “hands on” kendskab til appen. Denne viden skulle bruges, når deltagerne i grupper skulle lave artefaktanalyser af TikTok, som skulle diskuteres i plenum. Til slut afholdte Andreas Lieberoth et oplæg, der åbner for et konstruktivt-kritisk blik på TikTok som eksempel på et socialt medie/elevernes teknologier. Her bød der på 10 kritiske punkter til kritisk refleksion, som bl.a. var algoritmiske bias, overvågning mm.