Laboratorie 3 – Designprocesser i et pædagogisk perspektiv

Formålet for laboratoriet var dels, at integrere teknologi i form af makerspaces og fabLabs i skolens praksis, og dels et ønske om at elever i skolen skal arbejde undersøgende og eksperimenterende med teknologi. Målet er, at de skal kunne indgå i kreative og innovative designprocesser. Det er i denne forbindelse relevant, at undersøge denne praksis med et pædagogisk/didaktisk blik og de ideer og normativer der kan ligge bag. Dertil er det også relevant at undersøge designbegrebet og de mange betydninger begrebet tilskrives.

Labbet startede med, at deltagerne skulle føres gennem en designproces, hvor de skulle re-designe “gavegivningsoplevelsen”. Derefter blev de introduceret til Designtænkning, og hvordan dette kan tænkes ind i skolen. Deltagerne skulle med afsæt i Designtænkning diskutere koblingen mellem pædagogik og teknologiforståelse. Herefter var der et kort oplæg om at bevæge sig ind i makerspaces, hvor deltagerne efterfølgende selv skulle arbejde i makerspace. Under øvelsen med makerspace skulle deltagerne også kort diskutere bl.a. hvad lab-tilgangen kan i skolen, og hvad det skal kunne. Til slut i laboratoriet blev erfaringer af “affordance”-begrebet diskuteret i plenum, og hvordan design og maker kan integreres i PL.