Laboratorier indenfor TEK, pædagogik og lærerfaglighed

Her kan laboratorierne findes. Der er beskrivelser og materialer af laboratorierne indenfor PL


Laboratorie 1 – Pædagogik og teknologiske forståelser

Formålet for dette online laboratorie var at introducere teknologiforståelse som selvstændigt fag, og diskutere sammenhængen mellem PL og teknologiforståelse. En introduktion til fire kompetenceområder indenfor teknologiforståelse skulle diskuteres i grupper, og efterfølgende i plenum.

Læs mere om laboratorie 1 her


Laboratorie 2 – Professionel dømmekraft og teknologiforståelse

Formålet for laboratoriet var bl.a. at undersøge begreber og praksis for professionel dømmekraft inden for rammen af læreruddannelsens pædagogiske fagområde. Deltagerne skulle udvikle en kunstig intelligens, der kunne håndtere en konkret lærerfaglig problemstilling, hvilket skulle diskuteres i plenum.

Læs mere om laboratorie 2 her


Laboratorie 3 – Designprocesser i et pædagogisk perspektiv

Formålet for laboratoriet var dels, at integrere teknologi i form af makerspaces og fabLabs i skolens praksis, og dels et ønske om at elever i skolen skal arbejde undersøgende og eksperimenterende med teknologi. Målet var, at de skal kunne indgå i kreative og innovative designprocesser, og deltagerne skulle reflektere over denne innovation i skolen.

Læs mere om laboratorie 3 her


Laboratorie 4 – Identitet og socialisering i en digital verden

I dette laboratorie var der fokus på børns identitetsdannelse, socialisering og udvikling med udgangspunkt i det sociale medier TikTok. Her fik deltagerne kendskab til mediet, og fik reflekteret over hvordan SoMe som digital teknologi spiller ind i børn og unges liv i og uden for skolen.

Læs mere om laboratorie 4 her


Laboratorie 5 – Teknologi og komplicerede læringssituationer

Endnu ikke udført


Laboratorie 6 – Teknologi i og med de pædagogiske fag

Endnu ikke udført