Laboratorie 6 – Digital simulering og didaktik

Formålet for laboratoriet var bl.a. at undersøge om, hvorvidt og hvordan det kan være pædagogisk og lærerfagligt meningsfuldt at anvende og inddrage digitale simuleringer, i form af VR, i forbindelse med didaktisk planlægningspraksis på læreruddannelsen. Målet for dagen var, at deltagerne skulle tilegne sig viden og færdigheder omhandlende simulationsbaseret undervisning gennem undersøgelse og eksperimenteren med digital simulering.